Nine Yards Logo
|||

AniCura Togetherness – Made by you

Från veterinärtalanger till musiktalanger

Bakgrund & uppdrag

AniCura är ett snabbväxande svenskt bolag inom djurvård som förvärvar veterinärkliniker runt om i Europa. Deras vision är att erbjuda den bästa veterinärvården på marknaden. De är väl medvetna om att vägen dit bygger på att deras medarbetare är kunniga, engagerade, motiverade och stolta över sitt arbete. Nine Yards fick därför uppdraget att få medarbetarna att känna sig som en del av AniCura-familjen och tydliggöra att det är medarbetarnas engagemang som är nyckeln till bolagets framgångar.

Målsättningarna var att:

  • Öka kunskapen om AniCura
  • Skapa en arena för nätverkande och kunskapsutbyte
  • Öka engagemanget och den interna stoltheten
  • Skapa hängivna ambassadörer för AniCura

Utmaningar

Den stora utmaningen var såklart hur vi skulle bygga en starkare relation mellan de 4 000 medarbetarna fördelade på 200 kliniker i 7 länder och samla dem under ett varumärke. Att många av medarbetarna visar ett stort engagemang för sin egen klinik betyder inte nödvändigtvis att de gör detsamma för ägaren AniCura. En annan utmaning var att det digitala användandet inom AniCura är lågt – de flesta medarbetare har varken jobbdatorer eller företagsmobiler. Hur kommunicerar man med dem som inte använder mejladresser eller intranätet?

Genomförande

Togetherness – Made by you

Nine Yards tog fram konceptet Togetherness – Made by you, där vi samlade medarbetarna under ett 3-dagarsevent i Annexet och Globen – ett event, inte bara för medarbetarna, utan också av dem. Innan eventet hade vi nämligen, baserat på AniCuras affärsmodell som bygger på att alla medarbetare ska uppmuntras till eget ansvar, skapat talangjakten AniCura’s Got Talent där medarbetarna fick skicka in egna auditionfilmer. En jury valde sedan ut ett antal talanger som skulle få uppträda på stora scenen i Globen under Togetherness – Made by you. Med hjälp av en röstcoach, koreografer, stylister, körsångare och dansare förvandlades AniCuras veterinärer till superstjärnor som, minst sagt, glänste inför publiken. Succén var total!

AniCura Stories

Nine Yards spelade även in ett antal filmer under namnet AniCura Stories där vi – från Tromsö i Nordnorge till München i södra Tyskland – fångade in röster och framgångsberättelser från 25 kliniker med medarbetare på olika positioner.

270 förfester

För att stärka nätverkandet mellan olika kliniker fick varje klinik i uppdrag att arrangera förfest på sina hotellrum. Det blev totalt 270 förfester med unika teman och outfits. Galet kul!

Resultat

Hur gick det?

Att Togetherness – Made by you blev lyckat vittnar både deltagarantalet på 2200 personer, medarbetarundersökningen efteråt och alla inlägg i sociala medier om.

  • Den enkät som skickades ut som mäter NPS, medarbetarnas ambassadörskap för företaget, ökade från +14 till +57 (på en skala -100 till + 100).
  • Ökad aktivitet på AniCuras olika interna forum och nätverk, t ex ökade aktiviteten på deras Yammer med 50 % direkt efter eventet.
  • #togetherness2018 fick 1 184 postings på Instagram, som gav 22 085 likes och 172 336 impressions.
  • 89% av deltagarna svarade att deras bild av företaget hade förbättrats, 94% svarade att det är positivt för deras klinik att tillhöra AniCura och 96% svarade att de är stolta över att jobba på sin klinik.