Nine Yards Logo
|||

Salesforce SALESFORCE BASECAMP

EVENT SOM PRIMÆR STRATEGI

SALESFORCE BASECAMP

BAKGRUND

Salesforce er verdens #1 CRM selskap og startet sin etablering i Norge tidlig 2018. Frem til etableringen har de fulgt opp sine Norske kunder fra kontorer rundt om i verden. Som et strategisk ledd i sin etablering i Norge ønsket Salesforce å benytte event som sitt primære verktøy for å sikre vekst fra dag 1 og for å bygge relasjon med sine kunder, samarbeidspartnere og egne ansatte.

Helt fra åpningen i 2018 øker Salesforcesterkere i Norge enn noe annet nordisk land. Basecamp 2019 eventet ble derfor sett på som det strategiske høydepunktet i å fortsette etableringen i Norge.

OPPDRAG

Oppdraget var å skape en attraktiv møteplass / konferanse for å skape gode kundesamarbeid, relasjonsbygging, økt salg, møtebookeringer, testing av tjenester, kjennskap til Salesforce å trafikk til ulike nettsider. Dette skulle også være et event som skapte intern stolthet blant alle nyansatte som fort blitt et team i Norge.

GJENNOMFØRING

Basecamp 2019 ble en heldagskonferanse for 500+ gjester. Programmet bestod av plenum presentasjoner fra internasjonale talere og parallellsessioner med ulike tema. For å legge opp til nettverksbygging bygdes stand for partnere og Salesforce selv, og hele konferansen avsluttet i et stort mingel. Utenom arrangementet invitertes 35 av de største kundene til en VIP-middag i en av Oslos finere restauranter.

MÅLSÄTTNINGAR

– Salesforce mer en tredoblet salget sitt i Norge sammenlignet med samme periode året før (målt sept-nov)

– Salesforce opplevde en markant økning i antall søknader på utlyste stillinger etter arrangementet

– 95% av all profilering tatt frem til Basecamp kan, og skal, gjenbrukes på andre arrangementer

– Salesforce gir Nine Yards top score for prosess, produksjon og gjennomføring!

Salesforce kategoriserer sin etablering i Norge som svært vellykket mye basert på resultatene Basecamp 2019 oppnådde. De ga samtidig arrangementet en score på 10/10 under sin egen interne evaluering.

Arrangementet vant årets kundearrangement
2019 på HSMAI EVENT AWARDS