Nine Yards Logo
|||

Volkswagen Transportbilar TEAM Transportbilar

Ökad arbetsglädje = bättre kundupplevelse

Bakgrund & uppdrag

Volkswagen Transportbilar behåller sin position som marknadsledande år efter år med starka produkter och tjänster kopplade till sig. Volkswagen TEAM Transportbilar är ett långsiktigt, internt initiativ för att stärka engagemanget hos medarbetarna och på så sätt möta och överträffa kundens förväntningar i mötet med varumärket – oavsett var eller när det sker. Nine Yards uppdrag är att stärka varumärkets position ytterligare genom att skapa innehåll, utveckla konceptet och hålla det levande – allt utifrån målsättningen att leverera den bästa kundupplevelsen. Strategin involverar samtliga roller inom Volkswagen Transportbilars organisation, från generalagent till anslutna återförsäljare och verkstäder.

Aktivering

Vad är det vi gör?

Nine Yards arbetar tätt tillsammans med Volkswagen Transportbilar för att hålla ihop produktion och aktivering utifrån en tydlig strategi. Det innebär att vi gör allt ifrån att lägga ut de strategiska riktlinjerna till att sedan forma och hantera kommunikationen på ett konsekvent sätt i samtliga kanaler. De kanaler som vi byggt vår kommunikation kring och arbetar löpande med är bland annat återkommande event, en digital community och diverse trycksaker. Inom ramen för Nine Yards uppdrag ligger även att skapa en sociala mediestrategi samt att sköta kommunikationen i de sociala mediekanaler som Volkswagen Transportbilar valt att närvara i.

Genom att kontinuerligt svara upp på och bidra med nya kommunikativa infallsvinklar, ser Nine Yards till att hålla engagemanget levande i utvalda kanaler. Oavsett kanal ska allt genomsyras av strategin bakom Volkswagen TEAM Transportbilar. Aktiveringen handlar om att skapa intressanta och relevanta budskap som engagerar och motiverar de anställda och som i slutändan ökar arbetsglädjen och leder till den bästa kundupplevelsen.