Nine Yards Logo
|||

VOLKSWAGEN Transportbilar Motivationsprogram

Digital plattform för långsiktig teambuilding

UPPDRAG

2015 fick vi uppdraget av Volkswagen Transportbilar att sätta en långsiktig plan med syftet att levandegöra och implementera en teamkultur bland deras 70 återförsäljare.​ Vi skulle tillsammans riva ner den osynliga barriär som fanns mellan sälj- och verkstadspersonal och istället bygga en teamkänsla, både lokalt och regionalt.​ Målet var att öka medarbetarengagemanget, höja kundnöjdheten och stärka varumärket.​

LÖSNING

Sedan dess har vi skapat Teamträffar (årliga konferenser med huvudtemat TEAM som genomsyrar allt innehåll), Teamsidan (en intern digital mötesplats, där teammedlemmar kan dela erfarenheter samt inspirera och lära känna varandra) och Teamtävlingar (årlig tävling som på olika sätt inspirerar till att arbeta i team och belönar de med starkast teamprestationer).

RESULTAT

Varje år genomför vi en undersökning som tydligt visar på en ökad förståelse kring varför teamarbetet är viktigt, att man arbetar aktivt för att stärka teamen samt att det bidrar till en ökad arbetsglädje. I kundens egna undersökningar ser vi också att teamarbetet har gett effekt hos återförsäljarna med starkare kundnöjdhet och ett högre ekonomiskt resultat hos aktiva team.

“Nine Yards har sedan fem år tillbaka hjälpt oss bygga en starkare teamkultur hos våra återförsäljare runtom i landet. Vi skapade en digital community där allt handlar om att skapa en starkare teamkänsla med drivkraften att ha roligt på jobbet.”

 

Therese Jonsson, VW Transportbilar