Vad vi gör

Design

Viktigast för oss är att kreativiteten till sist berör och ger ett större värde. Lyckas vi med det så blir vi sjukt stolta!

Vi designar och utvecklar dagligen allt från klassiska trycksaker, webbsidor till rumsgestaltning och scenografi. Filmproduktion, foto och animeringar utgör också en stor del av produktionen.

Vad vill ni ha hjälp med?

Grafisk profilering

Logotyper, typsnitt, illustrationer, färger och rörligt material för visuella profiler och guidelines för inramning av varumärken och uppbyggnad av medveten image.

Grafisk design och trycksaker

Design och originalarbete av traditionella trycksaker, presentationsmaterial och PowerPoints, kreativa förpackningar samt scenografi och brandade upplevelser.

Webb- eller apputveckling

Utveckling av UX och kod för digitala plattformar för social interaktion, information och relationsbyggande nätverk.

Scenografi och rumsgestaltning

Med hjälp av dekor, inredning, scenbyggnationer, montrar och ljusdesign skapar vi miljöer för minnesvärda upplevelser.

Film, animering eller foto

Vi gör innehåll till rörligt material som förklarar, informerar, berättar och underhåller. Budskap som sprids.