Vad vi gör

Digitala möten

Vi erbjuder digitala lösningar för event, kampanjer, innehåll och design.

Vi brinner för smart och effektiv kommunikation, oavsett kanal. Syfte och effekt är alltid vår utgångspunkt när vi designar, skapar och förpackar engagerande event och möten. Vårt mål är att ni i slutändan överträffar ert önskade resultat.

Lösningen i ett digitalt möte kan vara ett enklare webinar, en live broadcast eller ett hybridevent / hybridmöte där ni samlar deltagare både fysiskt och digitalt.

Kontakta oss om du har frågor kring digitala lösningar

STOCKHOLM
Lotta Collste
+46 708-88 86 00
lotta.collste@nineyards.se

GÖTEBORG
Daniel Eriksson
+46 734-11 64 22
daniel.eriksson@nineyards.se

Exempel på digitala lösningar

Digital lansering
Lansera er nya produkt eller tjänst digitalt och ta för er av möjligheten att nå en större mängd människor live eller on demand via en streamingtjänst. Här finns förutsättningar till viral spridning och stor effekt.
Digital medarbetar- och kundträff
Ett digitalt möte är ett enkelt och effektivt sätt att utveckla relationen till era viktigaste medarbetare, kunder och partners. Kanske för att informera, utbilda, involvera, motivera eller engagera.
Digital kick-off
På en kick-off där ni vill boosta med energi och framtidstro behövs ett intressant och spännande program. Här kan vi skapa ett innehåll som involverar, engagerar och berör, precis som det funkar på ett fysiskt möte.
Digitalt seminarium
Ska ni arrangera ett seminarium med experter och inspiratörer som föreläser för en större mängd människor passar ett digitalt event bra. Här har ni möjlighet att t.ex. bjuda in kända talare och involvera eventuella sponsorer. Under mötet kan man med fördel involvera tittarna och öppna upp för frågor i sociala forum och chatt.

Innehåll som engagerar

Det finns lika många möjligheter när vi arrangerar ett evenemang digitalt liksom fysiskt. Viktigast är hur vi förpackar kommunikationen och ser till så att den når igenom rutan och engagerar. Något som vi har stor kunskap om och lång erfarenhet av. Vi utformar alla typer av digitala lösningar efter era behov.

Checklista för digitala möten

Det är i möten energin skapas, känslan av gemenskap och trygghet. Där skapar vi förståelse, förmedlar kunskap och inspirerar. För att nå önskad effekt krävs ett bra förarbete. Så, var så god, här levererar vi en enkel checklista med tips som hjälper dig planera ert kommande digitala möte eller event.

1. Vilken effekt vill ni uppnå?

Först och främst är det viktigt att fastställa varför ni skall ha mötet, vad ni vill uppnå och till vem ni vänder er. Därefter blir det enklare att skapa rätt förutsättningar för genomförandet och möjligheten till rätt effekt.

2. Hur långt ska ett digitalt möte vara?

När man genomför digitala event och möten behöver man betrakta tiden på ett annat sätt. Ett event som normalt pågår under en hel dag bör digitalt hålla sig till ca 1-2 timmar. En annan möjlighet är att göra korta inslag, men under fler tillfällen, som i en serie. Komprimera och höj tempot, vara mer konkret och tydlig för att tittaren inte skall tappa intresset. Och, som alltid, involvera!

3. Vad är ert budskap och innehåll?

Digitala möten som streamas live från en studio blir likt en TV-sändning med högt tempo. Lägg därför extra vikt vid program och innehåll. Skala ned och konkretisera ert budskap. Vad är viktigast? Forma tydliga presentationer eller filmer för att stötta den kommunikation en talare ger. Tänk också på att all kommunikation inte behöver vara live, förinspela inslag.

4. Hur involveras och engageras deltagarna?

För att bibehålla intresset är det viktigt att ge möjlighet till viss interaktion. Det finns oändligt med lösningar för detta idag: appar och webbsidor för gamification, mentometersystem, chattforum, videokonferenssystem eller tradtionella telefonsamtal in till studion.

5. Hur följer ni upp?

Vid ett digitalt möte är det extra viktigt med uppföljning och feedback. På så vi kan ni säkerställa att rätt information gått fram samt att målgruppen uppfattat det du vill förmedla. Det ger också möjligheten att fortsätta aktivera målgruppen över tid och på sikt bygga stark lojalitet och nära relation.