Vad vi gör

Kampanj

Vi älskar allt det där som aktiverar, engagerar och inspirerar varumärken och människor. Kommunikation som vi kallar för Brand Experience.

Kommunikationen är a och o i alla projekt. Oavsett om du ska nå ut internt eller ute på stan så skapar vi strategiska och relationsbyggande kampanjer, koncept, tävlingar och motivationsprogram som når målgruppen nu och långsiktigt.

Vad vill ni göra?

Motivationsprogram

Strategiska kommunikationsplaner och aktiveringar för att motivera och engagera internt på webbsidor, appar och intranät.

Reklamkampanjer

Strategiska och taktiska kampanjer och marknadsföring genom viral spridning på sociala medier och banners, kampanjsidor på webbsidan samt traditionella trycksaker och förpackningar.

Sponsoraktiveringar

Relationsbyggande aktiveringar, arrangemang och koncept för större och värdefulla nätverk.

CSR-arbete

Helhetsgrepp och utveckling av engagemang för viktiga ställningstaganden och värdefullt arbete.